İnsan kaynakları politikamız; STY Waterparks'ın hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak, bu değerli gücün en verimli şekilde istihdam edilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

• Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü istihdamını sağlamak,

• Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini en verimli biçimde kullanmalarını destekleyerek, şirkete ve kendilerine katkılarını en yüksek düzeye çıkarmak,

• Sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,

• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

• Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak başlıca görevimizdir.

Ekibimize katılmak için CV dosyanızı kariyer@stywaterparks.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

STY Waterparks

CV İnceleme

Gönderdiğiniz CV'ler insan kaynakları departmanında incelenir.
STY Waterparks

Ön Görüşme

Uygun CV'ler ön görüşmeye çağrılır. Detaylı tanınışıklık sağlanır.
STY Waterparks

Sonuç

İş programları ve görev dağılımı güncellenir. Uygun zamanda start verilir.